ALGEMEEN

Jolanda Janssen (Kamer van Koophandel 286 382 20), hierna te noemen Loveinterieur.nl, verleent u hierbij toegang tot www.loveinterieur.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Loveinterieur.nl en derden zijn aangeleverd en gemaakt. Loveinterieur.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alle reviews op de Website zijn gebaseerd op eigen persoonlijke ervaringen en mening. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van de artikelen kan op elk moment wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van Loveinterieur.nl.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en foto’s liggen bij Loveinterieur.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Loveinterieur.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders is aangegeven.